info@vacwerk.nl | 0641482695

Trainingen

Kwaliteit in de zorg

Kwaliteit van zorg is een breed begrip. Dit lesprogramma geeft informatie over de theorie en legt verbanden naar de dagelijkse praktijk. Het doel van dit programma is om de kennis en inzicht te vergroten over de achtergronden en ontwikkelingen in de zorg. Dit lesprogramma is vooral geschikt voor studenten of leerlingen in de zorg.

Klantbeleving

Wat is eigenlijk een klantgerichte organisatie? Wat is klantvriendelijk gedrag en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers de klant altijd centraal stellen? Deze training geeft de theoretische kaders die een klantgerichte organisatie kenmerken. Ook staat de training stil bij de effecten van de marktwerking op o.a. de keuzevrijheid en mondigheid van de klant. Met behulp van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk krijgen medewerkers zicht op hun gedrag en handelen in relatie tot de klant.

Teambuilding

Geen enkele organisatie is hetzelfde maar mensen reageren vaak wel hetzelfde op veranderingen. De cultuur van een organisatie of afdeling is hierin zeer bepalend. Met behulp van o.a. de HIGH FIVE methode krijgen medewerkers zicht op hun individuele rol en het functioneren in een team. Het doel is om inzicht te verkrijgen over de verschillende rollen, de kracht- en slagvaardigheid en de veranderbereidheid binnen een team.

Van resultaat naar implementatie

Onze trainingen richten zich op het (midden) management die verantwoordelijk is voor het blijvend en aantoonbaar verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Hierbij kunnen verschillende kwaliteitsmodellen worden gebruikt zoals: het model ‘Plan, Do, Check, Act cyclus’ van Deming.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor medewerkers van zorginstellingen, huisarts- verloskundige of tandartspraktijken, het onderwijs en gemeente en overheden.

Meer informatie aanvragen

Sluit Menu