info@vacwerk.nl | 0641482695

Langdurige zorg

De Wet op langdurige zorg (Wlz) krijgt in 2016 een andere invulling. Voor de zorgaanbieders en de cliënten die gebruik maken van de Wlz zal er het nodige veranderen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld gaan aantonen dat de zorg daadwerkelijk is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt en dat er continue verbeteringen plaatsvinden.

De Wet op langdurige zorg (Wlz) krijgt in 2016 een andere invulling. Voor de zorgaanbieders en de cliënten die gebruik maken van de Wlz zal er het nodige veranderen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld gaan aantonen dat de zorg daadwerkelijk is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt en dat er continue verbeteringen plaatsvinden.

“kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Onderzoeksmethodieken

Sluit Menu