info@vacwerk.nl | 0641482695

Langdurige zorg

De Wet op langdurige zorg (Wlz) krijgt in 2016 een andere invulling. Voor de zorgaanbieders en de cliënten die gebruik

Ziekenhuiszorg

Ook in de ziekenhuiszorg is er in de laatste decennia veel gebeurd. Er is meer specialistische zorg, patiënten worden korter

1e lijnszorg

De Rijksoverheid wil een grotere rol en positie van de eerstelijnszorg om zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag te helpen.

Onderwijs

Het onderwijs heeft de kwaliteit hoog in het vaandel en daarom zijn ze continue gericht op verbetering en vernieuwing van

"VACWERK heeft ons team echt sterker en bewuster gemaakt van de rol van het individu waar het om klantbeleving gaat."
Joke van beek
Directeur Kraamzorg midden Nderland

Klanten:

klantonderzoek

Welk type onderzoek is eigenlijk het beste geschikt voor uw cliënt, patiënt of bewoner?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om allereerst uw doelgroep te identificeren.

Ook wordt onderscheid gemaakt in het type onderzoek. Kwantitatief onderzoek zoals de CQ- Index is een indicator waarmee de kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld een cijfer of percentage. Met deze resultaten verantwoorden instellingen zich naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, overheden of andere stakeholders.

 

Kwalitatief onderzoek daarentegen gaat in op de ervaren zorg of dienst maar is ook erg geschikt om in te gaan op verwachtingen, meningen of wensen van cliënten. Organisaties gebruiken de onderzoeksresultaten om zich te onderscheiden en in te spelen op de toekomst.

Het doel van klantonderzoek is voor iedere organisatie anders maar vaak gaat het om een van de volgende doelstellingen:

Methodieken voor klantonderzoek

Positive Perception Program (PPP)

 

Of je nu onder behandeling bent van de medisch specialist, huisarts, tandarts of elke andere zorgverlener, je wilt altijd de best mogelijke zorg. Dit vraagt van de zorgprofessional om voortdurend bezig te zijn met hoe het nog beter kan.

Spiegelbijeenkomst of klantarena

Een spiegelbijeenkomst danwel klantarena is een kringgesprek met cliënten waar de toehoorders (medewerkers) van de organisatie een spiegel voorgehouden krijgen over de kwaliteit van de zorg-of dienstverlening. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter/gespreksleider kunnen (ex) cliënten, bewoners of patiënten hun ervaringen delen en adviezen geven aan medewerkers die als toehoorder het gesprek bijwonen en de feedback ontvangen. Het doel is om de cliëntenfeedback te gebruiken om de kwaliteit van zorg,- dienstverlening te verbeteren.

Klantenpanel

Een klantenpanel is een onderzoeksmethode waarbij in gesprek met een cliënt, (bewoner, familie, ouder, vertegenwoordiger of patiënt) de meningen, ervaringen, emoties, wensen en gedachten van de cliënt worden verzameld over het beleid. De resultaten worden gebruikt om het (toekomstig) zorgbeleid verder te verbeteren of aan te passen.

Interview

Een interview is een mondeling vraaggesprek om betrouwbare, accurate en relevante informatie over de zorg,- dienstverlening te krijgen die de basis vormt voor verbeteringen in de zorg,- dienstverlening of informatie geeft voor vervolgonderzoek. Dit type onderzoek kan ook telefonisch worden uitgevoerd.

Delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ook weten wat uw klant beweegt ?

Meld u vandaag nog aan voor een gratis oriëntatiegesprek
en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

Training

Van resultaat naar daadwerkelijke verbetering

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van de onderzoeksresultaten voor uw organisatie, uw klant en / of medewerker? Hoe kunnen deze resultaten worden gebruikt om van tevreden klanten loyale klanten te maken en even belangrijk het werkplezier vergroten van uw medewerkers.

Trainingen van VACWERK richten zich op de zorgprofessional en het management in de langdurige zorg, de ziekenhuiszorg en de 1ste lijns zorg.

COACHING

Geen enkele organisatie is hetzelfde maar mensen reageren vaak wel hetzelfde op veranderingen. De cultuur van een organisatie of afdeling is hierin zeer bepalend.

Met behulp van o.a. de HIGH FIVE methode krijgen medewerkers zicht op hun individuele rol en het functioneren in een team. Het doel is om inzicht te verkrijgen over de verschillende rollen, de kracht- en slagvaardigheid en de veranderbereidheid binnen een team.

klantbeleving

Wat is eigenlijk een klantgerichte organisatie? Wat is klantvriendelijk gedrag en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers de klant altijd centraal stellen? Deze training geeft de theoretische kaders die een klantgerichte organisatie kenmerken.

Ook staat de training stil bij de effecten van de marktwerking op o.a. de keuzevrijheid en mondigheid van de klant. Met behulp van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk krijgen medewerkers zicht op hun gedrag en handelen in relatie tot de klant.

COACHING

Kwaliteit van zorg is een breed begrip. Dit lesprogramma geeft informatie over de theorie en legt verbanden naar de dagelijkse praktijk.

Het doel van dit programma is om de kennis en inzicht te vergroten over de achtergronden en ontwikkelingen in de zorg. Dit lesprogramma is vooral geschikt voor studenten of leerlingen in de zorg.

Coaching & Mediation

COACHING

In het leven zijn er soms life events die ons uit evenwicht kunnen brengen. Hiermee omgaan en opnieuw de balans vinden in werk of privé stelt ons vaak op de proef. Vragen als “doe ik mijn werk nog wel met plezier en waar ligt eigenlijk mijn passie” worden afgewisseld met vragen als “wat zijn nu eigenlijk mijn competenties en waar haal ik mijn inspiratie uit”. Samen met ons stemt u af waar uw behoefte ligt in uw persoonlijke en/of werkzame leven en welke ambities en dromen u heeft om te realiseren. Ook kunnen we u adviseren bij het opzetten van uw eigen bedrijf.

MEDIATION

Soms lukt het bij een conflict niet om er samen goed uit te komen en dit terwijl er bij u beide voldoende bereidheid is om tot een goede oplossing te komen. Bij dit soort situaties/ conflicten kan een derde persoon, een mediator u ondersteunen.

Sluit Menu