info@vacwerk.nl | 0641482695

Klantonderzoek

123Welk type onderzoek is eigenlijk het beste geschikt voor onze cliënt, patiënt of bewoner? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om allereerst uw doelgroep te identificeren. Ook wordt onderscheidt gemaakt in het type onderzoek. Kwantitatief onderzoek zoals de CQ- Index is een indicator waarmee de kwaliteit van de zorg wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld een cijfer of percentage. Met deze resultaten verantwoorden instellingen zich naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, overheden of andere stakeholders. Kwalitatief onderzoek daarentegen gaat in op de ervaren zorg of dienst maar is ook erg geschikt om in te gaan op verwachtingen, meningen of wensen van cliënten. Organisaties gebruiken de onderzoeksresultaten om zich te onderscheiden en in te spelen op de toekomst.

Doelstelling klantonderzoek

Het doel van klantonderzoek is voor iedere organisatie anders maar vaak gaat het om het:

  • verbeteren kwaliteit van zorg,- dienstverlening
  • behouden van klanten
  • werken aan loyale klanten
  • creëren van commerciële en klantgerichte medewerkers
  • positioneren en aanscherpen van het onderscheidend vermogen
  • effectief inzetten van marketingmiddelen

Doelgroep

Dit instrument voor klantenfeedback is geschikt voor zorginstellingen, huisarts- verloskundige of tandartspraktijken, het onderwijs en gemeente en overheden.

Methodieken

Voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek wordt een onderzoeksmethodiek of combinatie van onderzoeksmethodieken ingezet die het beste past bij de doelstelling, de mogelijkheden van het onderzoek en de te benaderen doelgroep.

 

Sluit Menu